ร่วมงานกับเอบอร์โรว์ Fintech Startup

aBorrow เราเป็นบริษัท Fintech Startup ที่ต้องการสร้าง Loan Matching Platform ให้ผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อได้เลือกข้อเสนอที่ดีสุดจากทุกสถาบันการเงิน โดยตัว Platform จะเป็นทั้งที่ปรึกษาด้านการเงินให้แก่ผู้ที่ต้องการกู้ เพื่อแนะนำสินเชื่อที่ดีที่สุดกับความต้องการสินเชื่อและคุณสมบัติของผู้กู้เอง

เราเปิดรับสมัคร คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่กำลังหางานหรือฝึกงานใน Fintech Startup มาร่วมทีม + โอกาสหุ้นส่วนในธุรกิจ พร้อมจะเติบโตและพัฒนา aBorrow ไปพร้อมๆกัน ขอเพียงมีใจรัก startup และ พร้อมเรียนรู้งาน เรายินดีรับมาร่วมทีม

สำหรับพนักงาน full-time และ part-time


ร่วมงานกับ aBorrow ในตำแหน่ง Blog Writer

ค้นหาข้อมูลและเขียนบทความ content ด้านสินเชื่อที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการจะกู้สินเชื่อในทุกประเภท (สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถ, สินเชื่อ SMEs)

read more

ร่วมงานกับ aBorrow ในตำแหน่ง Digital Marketing

รับผิดชอบงาน digital marketing และวิเคราะห์ SEO, SEM, Google Analytics, ดูแล Content บนเว็ปไซต์,โซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์อื่นๆ, บริหารแคมเปญการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

read more

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน


ฝึกงาน UX/UI Designer กับ Fintech Startup aBorrow

เราเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการ ฝึกงานกับ Fintech Startup มาเสนอไอเดียและพัฒนา User Experience (UX) and User Interface (UI)

read more

ฝึกงาน Web Developer กับ Fintech Startup aBorrow

Full Stack Web Developer Intern จะได้เรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมได้โอกาสในการ prove idea หรือ prototype ในสนามธุรกิจจริง ได้ทำงานใกล้ชิดกับ CTO เรียนรู้งานไปพร้อมกับโอกาสในการได้ลงมือทำในธุรกิจจริง โอกาสร่วมงานกับ สถาบันการเงินและ fintech partners อื่นๆ

read more

ฝึกงาน Digital Marketing กับ Fintech Startup aBorrow

รับผิดชอบงาน digital marketing และวิเคราะห์ SEO, SEM, Google Analytics, ดูแล Content บนเว็ปไซต์,โซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์อื่นๆ, บริหารแคมเปญการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

read more