ไม่กำหนด (แต่ต้องมีอาชีพและรายได้แน่นอน) บาท
วงเงินสูงสุด
ประมาณ MRR+1-2% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
20-65 ปี
อายุผู้กู้
ขอสินเชื่อบ้านออมสินพร้อมรับดอกเบี้ยถูก

ประเภท วงเงินสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน 2567

สินเชื่อบ้าน ออมสิน 2567 ของธนาคารออมสิน มีหลายสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าธนาคารออมสินได้มีโอกาสสมัครออนไลน์และลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ธนาคารออมสินทุกสาขา หนึ่งในสินเชื่อบ้านออมสิน ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดี 2567 คือ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นไปเพื่อการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย

สินเชื่อบ้านออมสิน มีวงเงินกู้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. วงเงินกู้ระยะยาว โดยธนาคารให้กู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท หรือกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร (ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด) 2. วงเงินกู้แบบผสม กรณีนี้ธนาคารให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินคนละ 10 ล้านบาท หรือไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์  หากเป็นวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี จะกู้ได้ไม่เกินคนบละ 1 ล้านบาท และไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมอาคารและห้องชุด ดังนั้นควรเลือกประเภทวงเงินที่ตรงกับความพร้อมของเราเป็นหลัก 

 

เสริมสร้างความพร้อมก่อนกู้สินเชื่อบ้านออมสิน หลังแรก

“บ้าน” เป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีในชีวิต ยิ่งสำหรับคนที่ไม่เคยมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองด้วยแล้ว ยิ่งทำให้คน ๆ นั้นพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อสักวันจะได้ครอบครองบ้านหลังแรกของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสิน พร้อมให้บริการสินเชื่อบ้านออมสิน หรือธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก เพื่อช่วยให้ท่านได้เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องมีความพร้อมในด้านอื่น ๆ ประกอบกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการมองหาบ้านที่เหมาะกับตัวเอง รวมถึงความพร้อมในส่วนของเงินดาวน์ และจัดการหนี้สินที่มีให้หมดเสียก่อน ที่สำคัญคือมีความรู้เงื่อนไขรายละเอียดของธนาคาร ซึ่งหากท่านมีความพร้อมในส่วนของข้อมูลที่กล่าวทั้งหมดมานี้ เช่นนี้แล้วการขอสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสิน 2024 หรือขอสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อนึ่ง ท่านที่ยังไม่รู้ว่าเงื่อนไขสินเชื่อบ้านออมสินมีอะไรบ้าง หรือดอกเบี้ยบ้านออมสินมีการคิดคำนวณอย่างไร ก็สามารถเข้าไปดูได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทำไมถึงต้องเก็บเงินดาวน์ให้ได้ก่อนขอกู้สินเชื่อบ้านออมสิน?

หากจะถามว่าสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดีสุดในปี 2567 อาจจะไม่มีคำตอบที่แน่ชัด ทว่าสินเชื่อบ้านออมสินก็อาจเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามข้างต้น เนื่องด้วยสินเชื่อบ้านออมสินหรือสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสินมีจุดเด่นเรื่องการบริการที่ดี ง่ายต่อการเข้าถึง พร้อมทั้งดอกเบี้ยต่ำ 

อย่างไรก็ดี ก่อนขอกู้สินเชื่อบ้านออมสิน ผู้กู้จำเป็นต้องเก็บเงินดาวน์ให้ได้เสียก่อน  เพราะหากเรามีเงินดาวน์บ้านมากเท่าไร โอกาสที่เราจะกู้ผ่านก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว เงินดาวน์บ้านมักจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20ของราคาบ้าน อธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น คือ หากเราต้องการซื้อบ้านราคา 10 ล้านบาท เราควรมีเงินดาวน์อย่างน้อย 1 ล้านบาท โดยธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อจากรายได้ของเราและผู้ร่วมกู้เป็นหลัก อีกทั้งการพิจารณาให้กู้จะให้วงเงินราว ๆ  30-40 เท่าของรายได้ เช่น ถ้าเรามีเงินเดือน 1 แสนบาท จะกู้ได้วงเงินสูงสุด 3-4 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความมั่นของของรายได้ และอาชีพของเราด้วย หากเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้สูง เช่น หมอ นักบิน หรือธุรกิจขนาดใหญ่ อัตราวงเงินที่จะได้รับก็จะทวีมากยิ่งขึ้น

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน บาท
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
20-65 ปี
อายุผู้กู้
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์อนุมัติง่าย
เริ่มต้น 5,000 บาท/เดือน บาท
วงเงินสูงสุด
ประมาณ 18-25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
20-60 ปี
อายุผู้กู้
ยืมงานผ่าน LINE bk ได้แล้ววันนี้ 2024