แนวทางเช็คเงินเกษตรกร เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดวันนี้ผ่านระบบออนไลน์ 2024

เช็คเงินเกษตรกรช่องทางไหนสะดวกที่สุด?

สำหรับกรณีลูกค้าธกส. หรือเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 2567 ท่านสามารถเช็คเงินเกษตรกร หรือเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะจากเจ้าหน้าที่ธนาคารธกส. หรือเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุด ผ่านทางออนไลน์

หากจะถามว่าแล้ววิธีไหนที่มีความสะดวกที่สุดสำหรับเช็คเงินเกษตรกร ในปี 2024 นี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นการเช็คเงินเกษตรกรผ่าน BAAC Connect ซึ่งเราสามารถสมัครผ่านไลน์ได้ง่าย ๆ โดยบริการของ BAAC Connect จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรได้มากมายหลายอย่าง อาทิ โครงการเงินเยียวยาเกษตรล่าสุด, เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี63/64ล่าสุดวันนี้ หรือเช็คเงินเกษตรกร 2567 เข้าหรือยัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจากช่องทาง BAAC Connect แล้ว ธกส. ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการใช้บริการ ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ ที่สะดวกรวดเร็วไม่แพ้กัน นั่นคือ แอพ ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งที่เราเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะได้

 

เช็คเงินเกษตรกรว่าเข้าหรือยัง (เงินประกันข้าว) ได้อย่างไร?

สำหรับคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นเกษตรกรที่ทำนาทำไร่จะได้รับสิทธิ์ประกันราคาข้าว ทั้งนี้ราคาประกันข้าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งเราต้องหมั่นติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามแต่ เกษตรกรจะได้รับค่าประกันโอนเข้าบัญชี ธกส. แต่หลายคนก็อยากเช็คเงินเกษตรกร 2567 เข้าหรือยัง ซึ่งวิธีที่มีความชัวร์มากที่สุดคือ ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com  โดยทางระบบจะให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชน เมื่อเราใส่ข้อมูลนี้เรียบร้อย ระบบจะแสดงผลข้อมูลออกมา โดยประกอบด้วย ชื่อโครงการที่เราได้เข้าร่วม, เลขที่บัญชีของเรา, วันที่ธนาคารโอน, สาขา ธกส. ที่เราทำเรื่อง และสถานะธกส ตรวจสอบสิทธิ์ในปัจจุบัน

นอกจากการเช็คเงินเกษตรกร เงินประกันค่าข้าวแล้ว แล้วยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรอื่น ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com ได้เช่นกัน หรือถ้าใครไม่สะดวกในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้จากแอพ ธ.ก.ส. หรือ LINE ผ่านทาง @BAAC Connect ได้อีกด้วย

 

จำเป็นหรือไม่ที่เกษตรกรต้องคอยเช็คเงินเกษตรกรอยู่เสมอ

หากจะถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่เกษตรกรต้องคอยเช็คเงินเกษตรกรอยู่เสมอ ในส่วนนี้ต้องตอบว่ามีความจำเป็นมาก ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดหรือโครงการอื่น ๆ ของเกษตรกร ต่างก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกษตรพึงจะได้รับ อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรหลายรายที่ได้รับสิทธิต่าง ๆ ทั้งเงินเยียวยา เงินค่าประกันข้าว หรืออื่น ๆ แต่เกษตรกรเหล่านั้นกลับไม่ได้รู้เลยว่าตนได้รับสิทธิดังกล่าว และไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใด ดังนั้นเกษตรกรจึงควรใช้บริการ ธกส ตรวจสอบสิทธิ์อยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าตนได้รับสิทธิอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น โครงการเงินเยียวยาเกษตรล่าสุด หรือ เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี63/64ล่าสุดวันนี้ เป็นต้น