ไม่กำหนด บาท
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 24% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
20-65 ปี
อายุผู้กู้
ยืมเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือนด่วน

บัตรเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือน ที่น่าสนใจในปี 2567 

เอกสารที่สำคัญที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อเงินสดหรือเงินสดทันใจส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีธนาคาร และที่สำคัญที่สุดคือหนังสือแสดงรายได้หรือสลิปเงินเดือน ทั้งนี้ก้เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าผู้มีรายได้ที่มั่นคงสม่ำเสมอเพียงพอต่อการชำระในแต่ละเดือนนั่นเอง

แต่สำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระก็ไม่ต้องหมดหวังไป เพราะในปี 2567 นี้ ท่านสามารถสมัครบัตรกดเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนได้ โดยบัตรกดเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือนที่ได้รับความนิยมในปี 2024 ได้แก่ บัตรกดเงินสด KTC PROUD, บัตรกดเงินสด Xpress Cash, บัตรอิออน ฯลฯ โดยข้อดีของบัตรกดเงินสดนั้นคือท่านสามารถกดเงินออกมาใช้ในวงเงินที่ได้รับเมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องเงินในกระเป๋ามากขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดการสมัครของแต่ละสถาบันการเงินอาจจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันเล็กน้อย

 

“สินทรัพย์ค้ำประกัน” หนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้ผ่านการอนุมัติเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือน

บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารหรือเงินกู้ออนไลน์ได้เพียงเพราะว่าไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีใบรับรองเงินเดือน ครั้นจะให้ไปสมัครสินเชื่อเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือนหรือสินเชื่อไม่มีสลิปเงินเดือก็ปรากฎว่าวงเงินที่ได้รับน้อยเกินไป อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพอิสระยังมีอีกทางเลือกหนึ่งในการเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือนและมีความเป็นไปได้ที่จะได้วงเงินสูง ทางเลือกที่ว่าคือการใช้ “สินทรัพย์” หรือ “หลักทรัพย์” ค้ำประกัน

อย่างไรก็ตามสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีมูลค่าพอสมควร เช่น รถยนต์ ที่ดิน หรือของมีค่าตามที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนดไว้ ซึ่งข้อดีของการนำสินทรัพย์มาค้ำประกันสินเชื่อเงินสด คือ เราจะได้รับวงเงินมากเท่ากับราคาประเมินของสินทรัพย์นั้น ๆ หากมูลค่าหลักทรัพย์ยิ่งมาก วงเงินที่จะได้รับก็มากยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้ว หากผู้ประกอบอาชีพอิสระท่านใดที่มีหลักทรัพย์ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวงเงินของเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือนที่จะได้น้อยเลย

 

ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถใช้คนค้ำแทนได้ในการขอสินเชื่อเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือน

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการสมัครสินเชื่อเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือน แต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่ต้องกังวล เพราะท่านสามารถใช้บุคคลค้ำแทนได้ เพียงแต่บุคคล ๆ นั้นต้องมีรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยแน่นอน พร้อมทั้งไม่มีประวัติการเงินเสียหาย นอกจากนี้ ควรพิถีพิถันในเรื่องของเอกสารบุคคลค้ำประกันด้วย เพราะจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทางธนาคารจะใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเงินสดหรือเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือน 

อย่างไรก็ดี กรณีที่ท่านไม่สามารถสมัครเงินสดทันใจไม่มีสลิปเงินเดือนจากธนาคารได้ ท่านยังคงมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือ บริการเงินสดทันใจ app ยืมเงิน ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก หลายแอพมีบริการเงินกู้ออนไลน์ที่มีความรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เอกสารเยอะ ซึ่งก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด บาท
วงเงินสูงสุด
ประมาณ 15-24% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ขอสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 อนุมัติเร็ว
ไม่กำหนด บาท
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 36% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
แหล่งยืมเงินระยะสั้น ยืมง่ายทราบผลทันที