ไม่กำหนด บาท
วงเงินสูงสุด
5 ปีแรกไม่เกิน 5% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจสมัครได้แล้ววันนี้

สินเชื่อฟื้นฟู โครงการ DR BIZ

โครงการ DR BIZ เป็นหนึ่งในโครงการสินเชื่อฟื้นฟู ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสินเชื่อธุรกิจที่มีความสามารถแต่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงมีเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินและธนาคารหลายราย โดยโครงการสินเชื่อฟื้นฟู ดังกล่าว จะช่วยให้เราได้ลดภาระหนี้โดยวิธีรวมหนี้และยืดระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปก่อน รวมถึงจะพิจารณาให้สินเชื่อวงเงินใหม่แก่ลูกหนี้ที่มีแผนธุรกิจ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และมี passion ในการทำธุรกิจอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฟื้นฟู DR BIZ สามารถติดต่อสมัครขอสินเชื่อได้กับธนาคารที่ใช้งานอยู่ หรือจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการ DR BIZ ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่มีความสะดวกรวดเร็ว โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการเข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้ ซึ่งธนาคารจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 เดือนหลังจากได้รับข้อมูลทั้งหมดครบถ้วน 

 

จุดเด่นของสินเชื่อฟื้นฟู ธนาคารกรุงไทย

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย หลายคนได้รับผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะทางด้านสุขภาพหรือทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้เองธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งได้จัดตั้งโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าของตน

สินเชื่อฟื้นฟู ธนาคารกรุงไทย ก็เป็นหนึ่งในบริการช่วยเหลือลูกค้ากรุงไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 2 ต่อปี (เฉพาะ 2 ปีแรกเท่านั้น) วงเงินกู้มากถึง 150 ล้านบาท หากเป็นลูกค้าเก่าของธนาคาร จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทยแต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ จะได้รับวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ทั้งนี้อาจมีรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ โดยเราสามารถสอบถามแก่เจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่สาขากรุงไทย หรือผ่านบริการ Call Center 

 

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับการระบาดรอบใหม่ ธนาคารกสิกรไทย

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูกลายเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 2024 ที่มีความโดดเด่นท่ามกลางการระบาดของโควิด 19 รอบใหม่ ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ของธนาคารกสิรไทยมีจุดหมายเพื่อฟื้นฟูธุรกิจของลูกค้ากสิกร พร้อมทั้งเติมสภาพคล่องให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นดอกเบี้ยสินเชื่อดังกล่าวยังถือว่าถูกหากเทียบกับสินเชื่อทั่วไปในสถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการสบายใจได้ท่านจะจ่ายดอกเบี้ยเรทที่ต่ำ หมดกังวลไปได้เลยในส่วนนี้

นอกจากนี้ หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าสามารถขอสินเชื่อฟื้นฟูได้กี่ครั้ง จากข้อมูล ณ ปี 2567 ของธนาคารกสิกรพบว่า เราสามารถขอได้ทั้งหมด 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญไปว่านั้นคือเราต้องจรวจสอบให้ดีว่าเรามีคุณสมบัติผู้ประกอบการครบตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบระยะเวลาสินเชื่อให้แน่ชัดว่าระยะเวลาถึงเมื่อไหร่ ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจจะกำหนดเงื่อนไขในส่วนนี้ไม่เหมือนกัน โดยถ้าเราเป็นลูกค้าของกสิกร ก็สามารถไปดูข้อมูลในส่วนนี้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรได้โดยตรง หรือจะติดต่อ Call Center พร้อมแจ้งว่าต้องการปรึกษารายละเอียดสินเชื่อฟื้นฟู ก็ได้เช่นกัน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ) บาท
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 24% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
20-35 ปี
อายุผู้กู้
บริการแอพผ่อนของ ผ่อนง่ายได้จริง
ไม่กำหนด บาท
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 36% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
18 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
credit u ผ่อนของผ่านแอพได้แล้ววันนี้