ไม่กำหนด บาท
วงเงินสูงสุด
ประมาณ 15-24% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ขอสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 อนุมัติเร็ว

สินเชื่อสิบหมื่น (คนละอันกับสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000) 

กล่าวโดยทั่วไปแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการวงเงินไม่มากและมีข้อจำกัดในเรื่องของรายได้ การสมัครสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000หรือกู้เงินกรุงไทยเงินเดือน 9000 อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ถ้าใครที่ทำงายอิสระหรือเป็นเจ้าธุรกิจส่วนตัวไม่มีเงินเดือน การสมัครสินเชื่อสิบหมื่น 2567 จากธนาคารกรุงไทย จะตอบโจทย์มากกว่าสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000

จุดเด่นของบริการขอสินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อสิบหมื่น 2024 ได้แก่ ง่ายต่อการสมัครลงทะเบียน เพรัไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ  เราสามารถทำสัญญาได้เลยทันที ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 5 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ประกัน หรือคนค้ำประกัน จึงทำให้ง่ายต่อการกู้ พร้อมทั้งสามารถผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท

โดนเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อกรุงไทยดังกล่าวนั้น เราในฐานะคนกู้จำเป็นที่ต้องมีร้านค้าของตัวเอง และมีการทำธุรกรรมผ่านแอพถุงเงิน รวมถึงต้องเป็นลูกค้าที่ผ่านการคัดเลือกของธนาคารกรุงไทยและมีการทำธุรกรรมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ พร้อมทั้งไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ จะช่วยให้เราสมัครสินเชื่อสิบหมื่นได้

 

ทำอย่างไรจึงสมัครสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000-15000 ให้ง่ายต่อการอนุมัติ?

สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 หรือสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 ต่างเป็นบริการกู้เงินกรุงไทยที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงาน มีฐานเงินเดือนที่ยังไม่มาก อย่างไรก็ตามเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 หรือสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000ให้ผ่านนั้น นอกจากต้องดูเอกสารประกอบการขอสินเชื่อรวมถึงหลักประกัน (กรณีเป็นสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) แล้วนั้น ยังต้องดูองค์ประกอบอื่น ๆ ควบคู่อีกด้วย

วิธีขอสินเชื่อให้ผ่านไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 หรือสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 เราควรมีประวัติการผ่อนชำระที่ดี เพราะธนาคารจะเช็คข้อมูลการชำระหนี้ของเรากับเครดิตบูโรในช่วงที่ผ่านมา ถ้าหากเรามีประวัติการค้างชำระกับสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ หรือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตรงกำหนด โอกาสได้สินเชื่อก็ริบหรี่ลง นอกจากนี้ เรายังต้องมีรายการเดินบัญชีที่ดีอีกด้วย เพราะกระบวนการเดินบัญชีนับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ธนาคารใช้พิจารณาความมั่นคงทางการเงินของเรา เป็นต้นว่าเรามีรายได้เข้ามาประจำหรือไม่ และต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด

 

ข้อควรระวังในการกู้สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000

ก่อนที่ท่านจะกู้สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000หรือสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยจำเป็นที่ต้องรู้ข้อระวังบางอย่างไว้ ไม่ว่าจะเป็น กรณีผิดนัดชำระ โดยธนาคารกรุงไทยจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ และมีค่าใช้จ่ายในการตามหนี้ นอกจากนี้ในการขอสินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 9000 เราก็ควรดูเงื่อนไขประกอบเพิ่มเติมด้วยว่า ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันไหมในกรณีที่ต้องการเพิ่มวงเงิน เพราะปกติแล้ว สินเชื่อที่เป็นสินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อย หากต้องการขอวงเงินเพิ่ม ก็ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกัน หากเรามีข้อสงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อสอบถามแก่เจ้าหน้าที่กรุงไทยเพื่อให้ความกระจ่างแก่เราได้ทุกเมื่อในวันทำการ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด บาท
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
บริการสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน ดอกเบี้ยถูก
เริ่มต้น 7,000 บาท/เดือน บาท
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 36% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
20-70 ปี
อายุผู้กู้
บริการยืมเงิน 3000 ด่วนสมัครง่ายไม่กี่ขั้นตอน