ไม่กำหนด บาท
วงเงินสูงสุด
ประมาณ 15-24% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
สินเชื่อกรุงไทยใจดีสมัครง่ายได้เงินไว

ค่าบริการสินเชื่อกรุงไทยใจดี และข้อควรระวัง

สินเชื่อกรุงไทยใจดีหรือกรุงไทยใจดี มีค่าบริการ ประกอบไปด้วย ค่าอากรสแตมป์ ไม่เกิน 10000 บาท โดยคิดจาก0.05% จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้สินเชื่อกรุงไทยใจดีหรือกรุงไทยใจดีให้ยืม 2023 ยังมีค่าติดตามทวงหนี้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกรุงไทยที่ได้แจ้งเอาไว้ 

ในส่วนของข้อควรระวัง ท่านที่สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีหรือลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยใจดี ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย โดยจะถูกนำมาคิดตั้งแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงินเป็นครั้งแรก อีกทั้งเราต้องชําระหนี้ให้กับธนาคารกรุงไทยตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรอบบิลชำระ หากกรณีผิดนัดชําระ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะคิดดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมจะไม่สูงเกินจริงจนผิดกฎหมายหรือตามนโยบายของธนาคารกรุงไทย 2566 (ณ ปี 2566 ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี) ฉะนั้นก่อนการขอสินเชื่อ เราควรทำความเข้าใจเงื่อนไขในส่วนนี้อย่างกระจ่างชัดก่อน

 

สินเชื่อกรุงไทยใจดี สมัครผ่านแอพ สะดวกขึ้นเยอะ

แอพ krungthai next หรือแอพธนาคารกรุงไทย มีให้บริการกู้เงินผ่านแอปกรุงไทยด้วยระบบออนไลน์ และหนึ่งในสินเชื่อกรุงไทยที่สามารถสมัครผ่าน krungthai next ได้นั่นก็คือ สินเชื่อกรุงไทยใจดี โดยเราสามารถศึกษาวิธีสมัครกรุงไทยใจดีผ่านแอพแล้วเริ่มสมัครลงทะเบียนด้วยตนเองได้เลย ซึ่งจะมีความสะดวกมากกว่าการไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร นอกจากนี้ หลังจากที่เราสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีเสร็จสิ้น ก็สามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยผ่านทางแอพหรือไลน์ได้สบาย ๆ 

อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าสินเชื่อกรุงไทยใจดีคืออะไร หรือไม่ทราบว่าสินเชื่อกรุงไทยใจดีมีวิธีสมัครอย่างไร นอกจากการเข้าไปดูที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยแล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่สินเชื่อกรุงไทยใจดี pantip ได้อีกด้วย เพราะจะมีชาวเน็ตจำนวนมากมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกัน ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย

 

ทุกครั้งที่มีเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อสินเชื่อกรุงไทยใจดี จำเป็นที่ต้องแจ้งธนาคารหรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวที่เรานำไปลงทะเบียนสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีกับธนาคากรุงไทย ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญมาก หากเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที อาทิ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทํางาน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อให้เจ้าหน้าฝ่ายสินเชื่อสามารถติดต่อเราได้สะดวก ทั้งนี้เราสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้กับธนาคารกรุงไทยสาขาที่เราสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีไว้

หากเราไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับธนาคาร ก็อาจทำให้การติดต่อหรือทำธุรกรรมใด ๆ มีความล่าช้าลง ซึ่งจะส่งผลไม่ดีต่อเราในอนาคต เป็นต้นว่าธนาคารกรุงไทยส่งบิลค่าชำระมาทุกเดือนแต่เรากลับไม่ได้รับเพราะยังไม่ได้แจ้งที่อยู่ใหม่ แต่เราก็ไม่สามารถโทษธนาคารได้ และเราต้องรับผิดชอบกับการที่ไม่ได้ไปแจ้งธนาคาร

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด บาท
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 36% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
แหล่งยืมเงินระยะสั้น ยืมง่ายทราบผลทันที
เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน บาท
วงเงินสูงสุด
ประมาณ 16-28% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 ออนไลน์