วิธีขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากทางบริษัทง่ายๆ พร้อมแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงเป็นเอกสารสำคัญในการขอสินเชื่อ?

หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนนับว่าเป็นเอกสารทางการงานที่สำคัญโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำหรือพนักงานเงินเดือน โดยทั่วไปแล้วเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราทำงานอะไร ได้เงินจำนวนเท่าไหร่ อีกทั้งในหนังสือรับรองเงินเดือนยังมีชื่อของบริษัทที่เราทำงานอยู่ด้วย พร้อมทั้งตำแหน่งงานของเราและระยะเวลาที่ทำงานมาตั้งแต่เริ่มจ้นจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการทำใบรับรองเงินเดือนเองหรือออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ตัวเองที่ส่อเจตนาไม่ดีอาจผิดกฎหมายได้

อย่างไรก็ตาม หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้เป็นอีกเสารที่สำคัญมาก ๆ ในการขอกู้สินเชื่อ เพราะนอกจาเอกสารอื่น ๆแล้ว เจ้าหน้าที่สินเชื่อจำเป็นต้องประเมินถึงความมั่นคงของผู้กู้ว่ามีรายได้เข้ามาเพียงพอที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ อนึ่ง หนังสือรับรองเงินเดือนอาจไม่จำเป็นสำหรับเจ้าของกิจการ เนื่องจากมีรายได้เข้ามาไม่ต่อเนื่องในแต่ละเดือน อาจจะต้องใช้เอกสารอย่างอื่นแทน

 

หนังสือรับรองเงินเดือนที่เชื่อถือได้ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง?

เนื่องจากหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารที่สำคัญมาก อีกทั้งใช้ในการขอสินเชื่อและบัตรเครดิต ดังนั้นสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือมีเงินเดือนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดของธนาคารต่าง ๆ จึงมีความคิดที่อยากออกหนังสือรับรองเงินเดือนปลอม โดยอาจจะขอดูตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงแล้วดัดแปลง หรือยิ่งไปกว่านั้น บริษัทบางแห่งที่ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกน้องหรือออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างของตนโดยปราศจากความละเอียดรอบคอบก็อาจก่อให้เกิดการปลอมแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้น หนังสือรับรองเงินเดือนที่มีความน่าเชื่อ ควรมีการระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อนามสกุลที่ถูกต้องของลูกจ้าง, ตำแหน่งหน้าที่การงาน, เลขที่เสียภาษี, ข้อมูลบริษัท, วันที่ ๆ จ่ายเงิน และ รายละเอียดของรายได้ โดยหากหนังสือเอกสารเหล่านี้มีการระบุข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนและถูกต้อง ก็จะเป็นประโยชน์ของพนักงานเอง เพราะสามารถนำไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในปี 2567 หรือ 2024 ที่หลายคนเดือดร้อนเรื่องเงิน จนต้องไปพุ่งพาสินเชื่อต่าง ๆ นั่นเอง

 

หากไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน สามารถใช้เอกสารใดแทนได้บ้าง?

บางบริษัทหรือสถานประกอบการบางแห่งไม่มีแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน อีกทั้งไม่มีนโยบายให้เจ้าของกิจการออกใบรับรองเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งส่งผลให้การขอสินเชื่อหรือสมัครบัตรเครดิตของลูกจ้างกับธนาคารเป็นไปได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้เอกสารอย่างอื่นแทนแบบขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้ เช่น หลักฐานการเดินบัญชีย้อนหลังจากธนาคาร หรือ หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยวิธีทำเรื่องของเอกสารเหล่านี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร ยกตัวอย่าง หากเราต้องการ statement ย้อนหลังของธนาคาร เราสามารถขอได้เลยทันทีจากแอพธนาคารนั้น ๆ พร้อมทั้งเลือกระยะเวลาจำนวนเดือนที่ต้องการ เพียงเท่านี้เราก็มีเอกสารสำคัญที่สามารถใช้ในการขอสินเชื่อจากธนาคารได้สบาย ๆ โดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน