ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านแอพ สะดวกรวดเร็วไม่ใช้เวลานานอย่างที่คิดออนไลน์ 2024/2567

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

เชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่อยากรู้ว่าประกันสังคมคืออะไร? ประกันสังคมเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐโดยจะมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ทำงานประจำ ลูกจ้างเอกชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยเราจะถูกหักเงินในแต่ละเดือนเพื่อเข้ากองทุนประกันสังคมไว้เป็นหลักประกันชีวิต

อย่างไรก็ตามเราสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมหรือเช็คสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ได้ผ่านแอพเช็คประกันสังคม 2567 โดยบทความนี้จะขอกล่าวถึงการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมในมาตรา 33 (สิทธิประกันสังคมมาตรา 33) ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิสำหรับคนที่ทำงานเอกชนหรือทำงานเป็นลูกจ้างหน่วนงานรัฐ ทั้งนี้สิทธิประกันสังคมสำหรับมาตรา 33 ประกอบไปด้วย สิทธิคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย, พิการ, คลอดบุตร (สิทธิประกันสังคมคลอดบุตร), ชรา, สงเคราะห์บุตร, ว่างงาน (สิทธิประกันสังคมว่างงาน) และเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ต้องใช้บริการโรงพยาบาล เราจะสามารถใช้สิทธิประกันสังคม 2024 กับโรงพยาบาลที่ปรากฏอยู่ในระบบเท่านั้น

 

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ปี 2567 

ในปี 2567 นี้ หลายคนให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมและเช็คสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์มากขึ้น เพราะรัฐบาลได้มีโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนผ่านการอัดฉีดเงินเข้าในระบบซึ่งผู้ได้รับสิทธิแต่ละคนจะได้สิทธิประโยชน์ต่างกันตามมาตราประกันสังคมที่ตนสังกัดอยู่

สิทธิประกันสังคมมาตร 39 เป็นหนึ่งในมาตราสังคมของสำนักงานประกันสังคม โดยเราสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ว่าเราอยู่ในมาตรา 39 หรือไม่ พิจารณาจากการทำงานหรือเป็นลูกจ้างที่อยู่ในมาตรา 33 มาแล้ว 1 ปี และลงทะเบียนมาแล้วภายในระยะเวลา 24 สัปดาห์ หลังจากออกจากงาน ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 จำเป็นต้องจ่ายเงินเข้าระบบทุกเดือน ๆ ละ 432 บาท สำหรับเป็นหลักประกันในด้านต่าง ๆ เช่น กรณีเจ็บป่วย คลอดลูก พิการ ชรา สนับสนุนสงเคราะห์บุตร และกรณีเสียชีวิต และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 สามารตรวจโควิดได้ฟรี (กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง) และประกันสังคมได้ลดเงินสมบทเหลือประมาณ 216 บาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567 

 

ทำไมเราควรถึงตรวจสอบสิทธิประกันสังคมอยู่เนือง ๆ 

สาเหตุที่เราควรตรวจสอบสิทธิประกันสังคมอยู่เนือง ๆ ก็เพราะว่าการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมจะทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ในมาตราใด เช่น มาตรา 33 มาตรา 39 หรือ มาตรา 40 อีกทั้งยังช่วยให้เรารับรู้ถึงสิทธิ์ประกันสังคมที่เราจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคมรักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคมว่างงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำให้เรารู้ด้วยว่าประกันสังคมรักษาอะไรได้บ้าง หรือประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่ 

ยิ่งไปกว่านั้น ทุกวันนี้เรายังตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โดยตรงของสำนักงานประกันสังคมหรือแอพตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ซึ่งเราสามารถเช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวของเราเอง