รัฐบาลแจกเงินบัตรคนจนล่าสุด แนำนำวิธีสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรคนจนออนไลน์ 2566

โครงการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดและคนละครึ่งล่าสุด 2566 

ในช่วงกลางปี 2566 นี้ ทางรัฐบาลได้จัดโครงการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดและโครงการคนละครึ่งล่าสุด เฟส 3 โดยในส่วนของแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดมีสิทธิประโยชน์หลัก ๆ ให้แก่ผู้สมัคร ได้แก่ รับเงินคนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2023 ดังนั้นเงินเข้าบัตรคนจนล่าสุดรวมทั้งหมด 1200 บาท 

ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ผู้สมัครลงทะเบียนจะได้รับเงินทั้งสิ้น 3000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ผู้รับสิทธิจะสามารถได้รับการช่วยเหลือจากคนละครึ่งวันละไม่เกิน 150 บาท จนกว่าจะครบวงเงิน 3000 บาท ซึ่งโครงการทั้งสองก็เป็นโครงการที่ช่วยเติมเต็มสภาพคล่องของประชาชนชาวไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิคนจนก็ต้องหมั่นเช็คข่าวแจกเงินคนจนล่าสุดอยู่เนือง ๆ และใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจน ก็ต้องรีบลงทะเบียนโดยด่วน หนึ่งในช่องทางที่สะดวกมาก  ๆ คือทางออนไลน์นั่นเอง

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อรับสิทธิแจกเงินบัตรคนจนล่าสุด

หากใครได้ติดตามข่าวแจกเงินคนจนล่าสุดหรือข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 64 จะพบว่าเงื่อนไขของการรับสมัครลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์หรือจากหน่วยงานรัฐต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยเงื่อนไขมีความรัดกุมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้คนที่ไม่มีรายได้หรือคนจนได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์มากที่สุด

สำหรับคนที่สามารถสมัครบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับบริการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุด ต้องเป็นคนไทยที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี มีรายได้ตลอดทั้งปีไม่เกิน 1 แสนบาท หรือเป็นผู้ไม่มีรายได้ อีกทั้งไม่มีเงินฝากธนาคาร ตราสารนี้ หุ้น สลากอมสิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ หรือกรณีถ้ามีก็ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1 แสนบาท นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่เจ้าหน้าที่จะนำมาพิจารณาเพิ่มเติมของการสมัครบัตรคนจนออนไลน์ คือ รายได้ของครอบครัวและรถยนต์ ซึ่งต้องมีความเหมาะสม เช่น หากมีรถยนต์มากกว่า 1 คัน กรณีนี้จะไม่สามารถสมัครบัตรคนจนและไม่ได้รับสิทธิแจกเงินบัตรคนจนล่าสุด

 

โครงการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันเดียวกันไหม?

โครงการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดเป็นโครงการเดียวกันกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาผ่านมากสักพักแล้ว แต่โครงการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดที่กำลังมาถึงนี้จะเริ่มต้นที่เดือน กรกฎาคม จนถึง ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการดังกล่าวสามารถเช็คเงินบัตรคนจนหรือดูว่าบัตรคนจนเงินเข้าวันไหนได้ผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ต่าง ๆ โดยอาจพิมพ์ช่องค้นหาใน google ว่า บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทำความเข้าใจไว้ว่าบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิ่งเดียวกัน