อะไรในข้อมูลเครดิตของเราที่ธนาคารจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้

โดยกฎหมายกำหนดให้ทุกสถาบันการเงินส่งข้อมูลหนี้สินทุกบัญชีของผู้กู้ไปยัง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ ที่เรารู้จักกันว่า เครดิตบูโร ทำให้ข้อมูลสินเชื่อต่างๆของเรานั้นถูกเก็บรวบรวมไว้และจะถูกขอเรียกดูทุกครั้งที่เราทำการขอกู้สินเชื่อใหม่ เพื่อให้สถาบันการเงินนำเป็นข้อมูลหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ สินเชื่อประเภทต่างๆ โดยข้อมูลที่สถาบันการเงินจะนำมาพิจารณาสามารถแบ่งเป็น 4 หัวข้อได้ดังนี้

 

 

  1. มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือที่เรียกว่าแบล็คลิสต์ หรือไม่

 

กรณีที่ผู้กู้ได้ค้างชำระหนี้เป็นเวลาหลายงวด ซึ่งประวัติการค้างชำระนั้นจะไปแสดงในข้อมูลเครดิตของผู้กู้ และนั่นหมายถึงสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ หรือถึงแม้ว่าผู้กู้ได้มีการทำปรับโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้หลังจากค้างชำระมาแล้วหลายงวด แล้วกลับมาผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินอีกครั้งแล้วก็ตาม ข้อมูลการค้างชำระและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้นจะยังถูกบันทึกอยู่ในข้อมูลเครดิตของเราไปอีก 3 ปี ดังนั้นในช่วง 3 ปีนั้น บางสถาบันการเงินอาจจะไม่พิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหม่ให้ แต่ก็มีกรณีที่ถ้าหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้แล้ว ผู้กู้กลับมามีประวัติผ่อนชำระได้ดีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานึง สถาบันการเงินอาจจะนำข้อมูลตรงนี้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหม่ให้ได้ แต่ถ้าจะดีถ้าสามารถผ่อนชำระและปิดบัญชีสินเชื่อได้จนหมด แต่ที่ดีที่สุดคือไม่ได้มีประวัติค้างชำระหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้มาก่อนเลย

 

  1. มีประวัติการชำระหนี้ล่าช้าหลายงวด

 

ข้อมูลเครดิตจะแสดงประวัติการชำระหนี้ทุกบัญชีสินเชื่อของเรา ดังนั้นถ้าผู้สมัครสินเชื่อมีการชำระหนี้ล่าช้า เป็นเวลาหลายงวดในรอบช่วงเวลาที่ผ่านมา จะทำให้คะแนนในการพิจารณาสินเชื่อลดลง และอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล เพราะอาจจะแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อภาระหนี้สินต่างๆได้

 

  1. มีภาระยอดผ่อนชำระหนี้สินเชื่อต่างๆ ต่อเดือนมากเมื่อเทียบกับรายได้

 

ข้อมูลเครดิตจะแสดงยอดผ่อนสินเชื่อทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบ้าน, รถ, บัตรเครดิต, สินเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นสถาบันการเงินจะพิจารณาว่า ภาระยอดผ่อนสินเชื่อต่างๆต่อเดือน เป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ และเมื่อนำมาเทียบกับรายได้ต่อเดือนของผู้สมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล แล้วจึงนำมาพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินมั่นใจว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ถ้าสินเชื่อใหม่ถูกอนุมัติไป

 

  1. ไม่เคยมีประวัติสินเชื่อ

 

ทำไมสถาบันการเงินถึงไม่อนุมัติสินเชื่อให้ ทั้งๆที่ ผู้กู้ไม่มีประวัติค้างชำระ, ประวัติชำระหนี้ล่าช้า, และไม่มีภาระผ่อนชำระหนี้ใดๆ ในข้อมูลเครดิตเลย (เพราะไม่ได้เป็นหนี้ใดๆเลย แม้แต่บัตรเครดิตเองก็ตาม)  ซึ่งนั้นหมายถึงสถาบันการเงินเองจะไม่เห็นประวัติการชำระหนี้สินของผู้กู้ด้วยเช่นกัน อาจจะทำให้สถาบันการเงินลังเลในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อได้ ดังนั้นถ้ามีประวัติการชำระหนี้ที่นาน (และต้องชำระหนี้ตรงเวลาด้วยนะ) ย่อมส่งผลดีต่อ คะแนนในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ โดยเฉพาะ สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อธุรกิจ ที่มีวงเงินอนุมัติสินเชื่อที่สูงและระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆ

 

แต่นอกจากข้อมูลเครดิตของผู้สมัครสินเชื่อแล้ว ยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ เช่น คุณสมบัติของผู้สมัครกู้เอง หรือ รายได้ของผู้สมัครกู้ และเอกสารประกอบครบถ้วนหรือไม่ ที่จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ที่สถาบันการเงินจะใช้ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้หรือไม่