นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัท เอบอร์โรว์ จำกัด (บริษัท) ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในการใช้บริการของบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้มีนโยบาย แนวทางในการคุ้มกันด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตราฐานสากลเดียวกันกับความปลอดภัยของสถาบันการเงินชั้นนำ และกฎระเบียบ Outsource ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ปฎิบัติตามกฎระเบียบ Outsource ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท ปฎิบัติตาม หลักเกณฑ์การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งยึดหลักปฎิบัติว่า บริษัทจะบริการผู้ใช้บริการเสมือนเป็นผู้ใช้บริการของสถาบันการเงินต่างๆ และมีการคุ้มครองและระบบในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้บริการในมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงินชั้นนำ

มีเข้ารหัส SSL 256 bit มาตรฐานเดียวกับ Internet Banking

บริษัท ได้นำมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งคือระบบในการเข้ารหัสข้อมูลทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลเข้ามาในระบบของบริษัท ยิ่งระดับความละเอียดการเข้าหรัสที่สูงขึ้น ระดับความปลอดภัยของข้อมูลจะสูงขึ้นตาม ซึ่งทางบริษัทได้นำ ระบบล่าสุดมาใช้ คือ การเข้ารหัสถึงระดับ 256 bit ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่สถาบันการเงินชั้นนำ ใช้ในระบบ Internet Banking ซึ่งสังเกตุได้จากแถบสีเขียว บน Internet Browser ที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่