5 เหตุผลความสำคัญของข้อมูลเครดิตที่ดีมีผลต่อการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล

หากคุณมีความจำเป็นต้องกู้เงินหรือขอสินเชื่อ คุณต้องติดต่อไปที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆเพื่อขอสินเชื่อนั้นๆ ทางธนาคารจะขอเอกสารต่างๆเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลให้คุณ และทางธนาคารยังจะขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของคุณอีกด้วย ข้อมูลเครดิตที่ดีมีความสำคัญต่อการขอสินเชื่อส่วนบุคคล อย่างไร พอจะอธิบายได้ดังนี้

ข้อมูลเครดิตแบบไหนที่ธนาคารชอบ


ข้อมูลเครดิตก็คือประวัติการชำระหนี้ของคุณในอดีตที่มีการเก็บรวบรวมไว้โดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งสมาชิกก็คือธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็จะคอยส่งข้อมูลเครดิตของลูกค้าแต่ละคนให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติรวบรวมไว้ ซึ่งหากประวัติการชำระหนี้สินดีการขอ สินเชื่อส่วนบุคคล ของคุณก็จะได้รับการอนุมัติได้ง่าย หากประวัติเสียมีการค้างชำระหนี้บ่อยทางธนาคารก็อาจจะไม่อนุมัติวงเงินกู้ให้คุณ

ใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะให้คุณกู้เงินหรือไม่

โดยปกติทางบริษัทเครดิตแห่งชาติจะมีการเก็บประวัติการกู้เงิน การชำระหนี้ได้ตรงตามเวลา การค้างชำระหนี้(การค้างชำระหนี้ย้อนหลังไม่เกิน 36 เดือน) ยอดหนี้คงค้างของแต่ละบุคคลไว้ หากคุณต้องการขอ สินเชื่อส่วนบุคคล ข้อมูลเหล่านี้จะถูกธนาคารหรือสถาบันการเงินร้องขอไปที่บริษัทเครดิตแห่งชาติเพื่อทำการตรวจสอบ โดยต้องได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำการตรวจสอบได้ แล้วทางธนาคารก็จะทำการพิจารณาว่าสมควรอนุมัติวงเงินให้คุณหรือไม่

ประเมินความเสี่ยงในอนาคตว่าจะไม่กลายเป็นหนี้เสีย


ข้อมูลเครดิตของคุณ ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณมีวินัยทางการเงินอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวประเมินความเสี่ยงของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวว่าหากปล่อย สินเชื่อส่วนบุคคล ให้คุณแล้วจะไม่กลายเป็นหนี้เสีย หากประวัติเครดิตของคุณอยู่ในระดับที่ดีความเสี่ยงของธนาคารก็จะมีน้อย และหากประวัติเครดิตของคุณแย่กว่าเกณฑ์ก็แสดงถึงความเสี่ยงที่ธนาคารจะต้องแบกรับในอนาคต

วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ขอได้จะมากหรือน้อย?


ธนาคารหรือสถาบันการเงินยังนำข้อมูลเครดิตของคุณไปทำการประเมินว่า หากอนุมัติ สินเชื่อให้แล้ว ควรจะให้ที่วงเงินเท่าไหร่ที่ธนาคารสามารถรับได้ ไม่เป็นภาระต่อธนาคารมากไป หรือไม่เกินกำลังที่ผู้ขอสินเชื่อจะชำระได้ในอนาคต หากประวัติดีวงเงินที่ธนาคารจะอนุมัติก็จะมากหรือได้ตามที่คุณขอไป แต่หากประวัติไม่ดีธนาคารอาจปฏิเสธการขอสินเชื่อของคุณหรือไม่อนุมัติให้เลยก็ได้

ตัวช่วยในการจัดพอร์ตที่เหมาะสมสำหรับผู้กู้

สินเชื่อส่วนบุคคล ที่คุณได้รับการอนุมัติจากธนาคารอาจมีเงื่อนไขมากมายหากประวัติเครดิตของคุณดูแย่ในสายตาของธนาคาร เช่น อาจมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูง มีระยะเวลาให้ผ่อนชำระคืนในระยะสั้นนั้นหมายถึงภาระการชำระหนี้ที่สูงต่อเดือนของคุณ หากประวัติดีก็จะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำและการผ่อนชำระที่มีระยะเวลานานขึ้นนั่นเอง

ติดต่อเรา

คุยกับที่ปรึกษาด้านสินเชื่อของเรา หรือบอกความต้องการของคุณเพื่อรับการติดต่อกลับใน 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์: 02 116 8671
Line: @aborrow